Voorwaarden - Onbeperkt aanbod

Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Ze zijn exclusief voorbehouden voor gsm of smartphone, elk ander gebruik is verboden. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden, vb. door middel van hotspotting), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon, of – in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele data -  het gebruik van de simkaart in, bijvoorbeeld, bewakingscamera's of ‘gateway’ apparaten) is er geen normaal persoonlijk en privé gebruik.

Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:

  • Je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
  • Je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
  • Je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
  • Per maand verbruik je regelmatig 10 (of meer) keer meer mobiele data dan het aantal mobiele data dat alle klanten met een onbeperkt aanbod gemiddeld verbruiken.
  • Je mobiele data verbruik vormt een abnormale belasting voor het netwerk en/of kan de ervaring van de andere klanten negatief beïnvloeden.

In elk van deze gevallen behoudt Telenet Group zich het recht voor om het leveren van de diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.