Wat betekent GDPR voor mij?

Wat is GDPR ?

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Wat betekent dat voor jou?

 • Ons privacybeleid is transparanter en eenvoudiger dan ooit.
 • Je kan je persoonsgegevens eenvoudig beheren en je rechten uitoefenen.
 • Je bepaalt zelf hoe we je persoonsgegevens mogen gebruiken. Die keuze maak je eenvoudig via je privacy-instellingen. 
 • Ook ons cookiebeleid is aangepast om jou meer controle te geven.

Lees meer over de algemene principes van GDPR

Meer weten over...

Jouw data is van jou. Punt. En om je meer controle te geven over je persoonsgegevens kan je die eenvoudig beheren door een aanvraag in te dienen om je privacyrechten uit te oefenen.

Er zijn 5 types aanvragen

Je hebt het recht op inzage. Dit betekent dat je een overzicht van je persoonsgegevens en wat ermee gebeurt kan opvragen.

Om de privacy van iedereen te respecteren, kunnen we je enkel inzage geven in de gegevens die over jou gaan.

Je kan je persoonsgegevens laten aanpassen, door je recht op verbetering aan te vragen. Je kan ook bezwaar maken tegen of een beperking aanvragen op de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Details hierover vind je in ons privacybeleid. Wil je algemene gegevens veranderen (bv. je adres of telefoonnummer)? Dan kan je alleen bij de klantendienst terecht op het telefoonnummer 1999.

Je persoonsgegevens verwijderen. Ook bekend als het recht om vergeten te worden of recht op gegevenswissing. Weet dat we sommige informatie nodig hebben om je diensten aan te bieden. Er zijn ook gegevens die we wettelijk moeten bewaren. Die informatie kan je dus niet laten verwijderen.

Welke gegevens wissen

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of zijn verwerkt door BASE.
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar BASE zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking.
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door BASE.
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Goed om te weten

Wij kunnen niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld wanneer

 • de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens over het (mobiele) telefoonverkeer van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren.

Wij zullen je meer informatie over geven in ons antwoord als jij een aanvraag indient om je gegevens te verwijderen. 

Je persoonsgegevens opvragen en/of doorsturen. Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt gegeven, opvragen. Je kan ook vragen ze door te sturen naar een derde. Je krijgt deze gegevens in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is.

Je kan er uitdrukkelijk voor kiezen om geen enkele commerciële communicatie van BASE meer te ontvangen.

Wat gebeurt er concreet als je je recht op bezwaar uitoefent?

 • Je kan zien dat je recht op bezwaar actief is in My BASE.
 • Je krijgt automatisch het meest beschermende privacyniveau, “opt out”.
 • Je krijgt van ons geen promoties en/of acties meer via telefoon, post, sms en e-mail. We schakelen dus al jouw communicatiekanalen uit.
 • We contacteren je enkel nog in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

Ben je van gedachte veranderd?

Verander je later van gedachte en wens je toch commerciële communicatie van BASE te ontvangen, dan kan je…

 • je recht op bezwaar deactiveren in My BASE.
 • je privacyniveau aanpassen naar ‘opt in’. 

Goed om te weten

Heb je je uitgeschreven voor alle commerciële communicatie, maar krijg je nog nieuwsbrieven of/en magazines van BASE? Dan staan er voor jou meerdere e-mailadressen bij ons geregistreerd. Schrijf je uit via de uitschrijfoptie onderaan deze communicaties.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedereen heeft privacyrechten en kan een aanvraag indienen. Zowel klanten als ex-klanten, zelfs als je nog nooit klant bij BASE bent geweest. Alleen de procedure verschilt. Hoe precies lees je hieronder.

Let op: je kan alleen voor jezelf of je minderjarige kinderen een aanvraag doen.

Hoe?

Voor het uitoefenen van je privacyrechten (zoals het opvragen welke data BASE van je heeft of je wil je data verwijderd zien) kan je als klant terecht op My BASE. Heb je geen toegang tot My BASE of ben je geen klant? Dan helpen we je graag verder in onze BASE Shops.

Meer informatie omtrent je privacyrechten en de formaliteiten bij het uitoefenen van jouw rechten (vb. verificatie van jouw identiteit) kan je terugvinden onder punt 8 van dit privacybeleid.

Je aanvraag loopt. Wat nu?

Binnen 30 kalenderdagen ontvang je een antwoord op je aanvraag via e-mail of de post. We kunnen die periode verlengen met maximaal 60 kalenderdagen als…

 • je aanvraag onduidelijk of complex is en we meer info nodig hebben.
 • we meer aanvragen krijgen dan we binnen die periode kunnen verwerken.

Is dat het geval? Dan krijg je hierover binnen de 30 kalenderdagen een e-mail of een brief.

Je privacy-instellingen beheren

Jij blijft natuurlijk baas over jouw data. Je kiest dus welke persoonsgegevens je met ons deelt voor onze commerciële doeleinden. Die keuze maak je door je in– of uit te schrijven voor gepersonaliseerde reclame via My BASE.

Je ontvangt gepersonaliseerde reclame, zowel over de producten die je al hebt, als over BASE-producten en -diensten die je nog niet hebt. Hiervoor gebruiken we je gegevens zoals omschreven in het privacybeleid, ook je verkeersgegevens (zoals je IP-adres) en je commercieel profiel.

Wat betekent dit voor jou?
We houden je ook op de hoogte als we je product uitbreiden en helpen je om je producten optimaal te gebruiken. Komt er een product op de markt dat misschien bij je past? Dan krijg je van ons een mailtje.

Je ontvangt geen aanbiedingen op maat. We informeren je enkel over de BASE producten en diensten die je al hebt. We gebruiken hiervoor de persoonsgegevens vermeld in ons privacybeleid, behalve je verkeersgegevens (bijvoorbeeld je IP-adres) en je commercieel profiel.

Wat betekent dit voor jou?
We houden je ook op de hoogte als we je product uitbreiden en helpen je om je producten optimaal te gebruiken.

Privacy-keuze bekijken en aanpassen

Je privacy-keuze zien en aanpassen, doe je via My BASE. Als je je instelling verandert, duurt het maximaal 72 uur voor de aanpassing verwerkt is.

Privacy voor minderjarigen

BASE voert een strikt beleid uit wanneer we de persoonsgegevens van minderjarigen verwerken. Indien wij weten of kunnen weten dat jij jonger dan 16 jaar bent, bijvoorbeeld wanneer je een persoonlijke login aanmaakt, zullen jouw persoonsgegevens altijd automatisch volgens het meest beschermende privacyniveau (“Opt-out”) worden verwerkt. Voor het overige zal BASE, voor zover wettelijk vereist, de voorafgaande toestemming vragen van je ouder(s) of voogd.

Ben je dus jonger dan 16 jaar en weten wij dit, of kunnen we dit weten (bijvoorbeeld door je geboortedatum bij registratie)? Dan is jouw privacy-instelling automatisch ‘Opt-out’. Dit is het meest vertrouwelijke niveau. Niemand kan dit aanpassen, tot je 16 jaar wordt.

Je cookievoorkeuren beheren

Lees meer over cookies en ons cookiebeleid in ons artikel "Hoe je cookievoorkeuren beheren"

Je kan  je cookievoorkeuren altijd aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” in de footer (onderaan) de website.