Voorwaarden - Abonnementen

De BASE tarieven zijn inclusief BTW. Ze zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Telenet Group NV. Ze zijn voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik. Na de eerste minuut betaal je per seconde. Eventuele inbegrepen minuten van BASE naar BASE zijn enkel geldig voor gebruik binnen België. Andere eventuele inbegrepen minuten en sms'en zijn van toepassing voor gebruik binnen België (naar Belgische nummers) en de EU-zone (naar nummers binnen de EU-zone). Eventuele inbegrepen mobiele data zijn van toepassing voor gebruik in België en de EU-zone, tenzij in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele data (in welk geval verbruik in de EU-zone dat een bepaald volume overschrijdt bijkomend kan worden aangerekend). De internationale tarieven, kan je hier raadplegen. Bellen en sms'en naar speciale nummers, alsook het gebruik van diensten van derde partijen, is niet inbegrepen; het verbruik wordt steeds aangerekend bovenop je eventuele tegoed en/of bundels. Om de tarieven van oproepen naar speciale nummers (070, 0900, 1207...), te weten te komen, contacteer je ons via support of bel je naar 1999 via BASE (gratis in België) of naar +32 (0)486 19 1999 via om het even welk ander netwerk (betalend).

De mobiele telefonie abonnementen voor particulieren zijn van onbepaalde duur. Je kan je contract op elk moment stopzetten.

Bijzondere voorwaarden voor BASE abonnementen

€ 15 en € 25

Het niet opgebruikte tegoed van je abonnement wordt overgedragen naar de volgende maand. De volgende maand gebruik je eerst het niet opgebruikte tegoed van de vorige maand op. Je kan niet opgebruikt tegoed slechts één maand overdragen. Bij wijziging van tariefplan wordt het overgedragen tegoed niet mee in rekening genomen voor pro rata aanrekening/terugbetaling.

Onbeperkt bellen naar BASE: onbeperkte minuten naar BASE klanten. Aanbod voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik, zoals hieronder gedefinieerd.

Internet Anywhere

Deze aanbieding geldt alleen voor dataoverdracht op een iPad, tablet en laptop in België. Als je je simkaart, specifiek gecreëerd voor mobiel internet, gebruikt om te bellen en sms'en, dan wordt dit aangerekend tegen € 0,17/MIN en € 0,10/SMS. Het bedrag van de gekozen bundel wordt elke maand automatisch aan je aanrekening toegevoegd. De € 5 korting is geldig zolang je een BASE abonnement met een bundel van minimum € 7 op dezelfde klantnummer hebt. Als je het maandelijkse volume van je bundel overschrijdt, daalt de verbindingssnelheid tot 128 kbps (indicatieve snelheid). Het ongebruikte gedeelte van je bundel wordt niet overgedragen naar de volgende maand. Je ontvangt via sms automatisch een waarschuwing als je de limiet van je bundel hebt bereikt. Telenet Group is in geen geval aansprakelijk voor gebruik boven deze limiet en voor extra kosten als je deze sms'en niet ontvangt (bijv. iPad) of niet leest of als de waarschuwings-sms geen rekening houdt met recent dataverkeer. Bel 1999 om de optie Internet Anywhere te desactiveren.

Bijzondere voorwaarden voor BASE abonnementen met Data Pack

De algemene voorwaarden van BASE zijn, in zoverre er in deze bijzondere voorwaarden niet van afgeweken wordt, van toepassing op deze actie.

Geldig voor bestaande BASE-klanten sinds minimum 4 maanden, zonder betalingsachterstand (die de laatste 4 facturen betaald hebben). Voor nieuwe BASE-klanten (die evenmin postpaid klant bij BASE waren in de 4 maanden voorafgaand aan de aanvaarding van de aanbieding). De actie is enkel geldig voor overgedragen nummers van andere operatoren, niet voor nieuwe nummers.

Op voorwaarde van activatie van een BASE-abonnement met Data Pack, krijgt de klant de vermelde korting op de aankoopprijs van het toestel, mits betaling via domiciliëring en mits aanvaarding van een afschrijvingstabel van 24 maanden.

Het toestel dient met een bankkaart of kredietkaart betaald te worden en het BASE-abonnement en het Data Pack via domiciliëring.

Bij beëindiging van het Data Pack door de klant, bij het afzetten van domiciliëring of bij verandering naar een lager Data Pack binnen de 24 maanden, behoudt BASE zich het recht om de restwaarde van de korting op het toestel terug te vorderen. Na 24 maanden wordt het Data Pack automatisch stopgezet.

Bij gebrek aan betaling van de restwaarde door de klant en indien de klant geen gevolg heeft gegeven aan een schriftelijke aanmaning, waarin een regularisatietermijn werd gegeven, zal BASE het toestel als gestolen kunnen beschouwen en van rechtswege en zonder enige schadevergoeding het toestel kunnen blokkeren. In voorkomend geval zal BASE onmiddellijk na betaling van de restwaarde van de korting op de aankoopprijs het toestel deblokkeren en zal de eigendomstitel van het toestel aan de klant worden overgedragen.

Actie beperkt tot één toestel per BASE-abonnement. Er worden geen andere lopende afschrijvingstabellen aanvaard in het kader van een actie in combinatie met een Data-Pack, tenzij de restwaarde van de korting verkregen n.a.v. een vroegere toestelpromotie wordt terugbetaald (d.m.v. verrekening op de eerstvolgende aanrekening).

Ingeval van vermoeden van fraude of misbruik van de actie, kan BASE deze aanbieding onmiddellijk stopzetten.

Bijzondere voorwaarden voor opties

Optie [unlimited calling]

Optie enkel beschikbaar voor klanten met een Based on you-abonnement. Het bedrag van de gekozen optie wordt elke maand automatisch aan je aanrekening toegevoegd. Bij het activeren van de optie ga je een contract aan van onbepaalde duur dat je op elk moment kosteloos kan stopzetten. Je kan de optie echter maar 1 keer per facturatieperiode activeren.

Onbeperkt bellen voorbehouden voor een normaal persoonlijk gebruik zoals hier gedefinieerd.

Internet Wereld opties

Het bedrag van de gekozen Internet Wereld optie wordt elke maand automatisch aan je aanrekening toegevoegd. De tarieven zijn enkel geldig in het buitenland met één van de partnernetwerken. Nadat je je inbegrepen datavolume hebt opgebruikt, wordt het dataverkeer boven dit volume gefactureerd aan het standaardtarief van de zone waar je je bevindt.

Netwerk

Om te genieten van 4G, moet je je in een gebied bevinden waar BASE 4G-netwerkdekking is. Wil je gebruikmaken van 4G, dan heb je een aangepaste 4G-smartphone nodig.