Hoe je gsm-nummer overdragen aan een andere persoon of bedrijf?

Om je abonnement aan iemand over te dragen, moet je het overnamedocument invullen en bezorgen aan BASE. 

Opgelet: De abonnementsvoorwaarden blijven behouden tenzij je anders aangeeft op het overnamedocument.  

 • je draagt je abonnement naar een andere particulier over? Op het overnamedocument kan je kiezen om je huidige abonnement te behouden of een nieuw te nemen. Bezorg ons een kopie van je identiteitskaart en die van de overnemer. 
 • je draagt je abonnement naar een bedrijf of professionele gebruiker over? Op het overnamedocument kan je een van onze businessabonnementen kiezen. Bezorg ons een kopie van je identiteitskaart, die van de overnemer en de statuten van het bedrijf waarin de overnemer volmacht heeft. 
 • je draagt je abonnement aan een particulier over? Op het overnamedocument kan je een van onze abonnementen kiezen. Bezorg ons een kopie van je identiteitskaart en die van de overnemer. 
 • je draagt je abonnement naar een ander bedrijf of professionele gebruiker over? Op het overnamedocument kan je kiezen om je huidige businessabonnement te behouden of een nieuwe formule te nemen. Bezorg ons een kopie van je identiteitskaart, die van de overnemer en de statuten van het bedrijf waarin de overnemer volmacht heeft. 

Belangrijk

In geval van overlijden

Neem je het abonnement over van een overleden gebruiker? Hiervoor gebruik je dit overnamedocument

Volmacht 

Om een abonnement naar een bedrijf over te dragen, hebben we altijd een bewijs van volmacht nodig.  

Hoe verstuur ik de formulieren?

Bezorg ons het ingevulde formulier (of dit formulier in geval van overlijden) en de gevraagde documenten:

 • via onze website door de benodigde gegevens in te vullen en het ingevulde formulier te uploaden
 • per post:
  Telenet Group
  BO Admin Support
  Liersesteenweg 4
  2800 MECHELEN
 • Is het nummer dat je overdraagt een prepaid-nummer? Stuur het formulier dan niet op maar kom samen met de overnemer naar een BASE Shop. Die moet zich identificeren met een identiteitskaart


We brengen je via sms op de hoogte wanneer de overdracht is uitgevoerd. Tot dan blijf je verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten en de daaraan verbonden kosten. 

Opgelet: Een overdracht kan alleen gebeuren wanneer alle facturen betaald zijn. 

Need help? Contact us!

Chat with BASE

Send a chat message with your question, Monday to Friday 8:00-22:00 and Saturday 9:30-18:00. We answer as quickly as possible!

Call us on 0800 66 021

Monday to Friday: 08:00 to 20:00 
Saturday to Sunday: 09:00 to 20:00
Holidays: closed

Find a BASE Shop

Would you rather visit one of our shops ? Find the nearest BASE Shop.