GDPR: de belangrijkste begrippen uitgelegd

GDPR (General Data Protection Regulation) is een nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. 

Benieuwd waar deze nieuwe wetgeving precies in houdt voor jou? Lees er meer over in onze FAQ "Wat betekent GDPR voor mij?

Om GDPR volledig te kunnen begrijpen, leggen we je graag eerst enkele belangrijke begrippen uit:

Een korte definitie

Het zijn gegevens waarmee je rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: je naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, klantennummer…

Welke persoonsgegevens houdt BASE bij?

De persoonsgegevens worden bijgehouden zoals vermeld in ons privacybeleid. Het gaat om de persoonsgegevens die…

 • je met ons deelt.
  Bijvoorbeeld: wanneer je een online formulier invult of de klantendienst belt.
 • onze systemen verzamelen. Zo wijzen we je bijvoorbeeld persoonsgegevens toe om onze diensten te gebruiken.
  Bijvoorbeeld: een e-mailadres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden.
 • wij verkrijgen van derden. Wij kopen onder meer gegevens van gespecialiseerde big-data bedrijven (zoals bisnode), of we verkrijgen van DNCM vzw periodieke overzichten van personen die op de Bel-me-niet-meer-lijst staan.


Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op ons privacybeleid. Wil je weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken? Lees alles over hoe je je privacyrechten uitoefent.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Wij verzamelen je persoonsgegevens om…

 • je aanvraag voor onze producten en diensten te behandelen.
 • je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.
 • ons netwerk te optimaliseren.
 • je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van BASE en andere bedrijven binnen de Telenet groep.
 • fraude en inbreuken te bestrijden.
 • de veiligheid van iedereen te garanderen.
 • onze prestaties op te volgen.
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • studies, testen en statistieken bij te houden, voor onder andere trendanalyse.


Wil je meer weten? Lees het allemaal in ons privacybeleid

Een korte definitie

De technische gegevens die verwerkt worden om elektronische communicatie te kunnen overbrengen of aanrekenen, zoals je IP-adres of MAC-adres.

Meer weten?

De naamgevings-, nummerings- of adresseringsgegevens van de verzender of de ontvanger van de communicatie worden gebruikt om de communicatie tot stand te brengen. Het netwerk waarover de communicatie loopt (BASE) zet deze gegevens om en brengt zo de boodschap tot stand. Vanaf dat moment spreken we over verkeersgegevens.

Concreet zijn verkeersgegevens gegevens over de routering, de duur, het tijdstip of het volume van de communicatie, het gebruikte protocol, de locatie van het eindtoestel van de verzender of de ontvanger, het netwerk waarop de communicatie begint of eindigt, het begin, het einde of de duur van de verbinding. Ze kunnen ook bestaan in het formaat waarin het netwerk de communicatie overbrengt.

Een korte definitie

Slimme algoritmen verwerken de gegevens om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst.

Wat doet BASE?

BASE neemt geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zo’n besluit gevolgen heeft op jou:

Tenzij…

 • het noodzakelijk is om met jou een overeenkomst aan te gaan.
  Bijvoorbeeld: om kredietwaardigheid te controleren.
 • het noodzakelijk is om jouw overeenkomst uit te voeren.
  Bijvoorbeeld: om BASE-producten en -diensten af te sluiten bij niet-betaling.
 • de wetgeving het toestaat.
  Bijvoorbeeld: om belastingfraude op te sporen
 • jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.


In zo’n gevallen informeren je over de manier waarop het geautomatiseerd besluit tot stand komt. Je kan dan menselijke tussenkomst vragen of het besluit aanvechten.

Een korte definitie

Het privacybeleid beschrijft de maatregelen die BASE neemt om je persoonlijke levenssfeer bij gebruik van onze diensten en je rechten als gebruiker van deze diensten te beschermen.

Waar staat het privacybeleid?

Ons huidige privacybeleid is online en in onze winkelpunten beschikbaar.

Lees meer over wat cookies zijn, hoe ze werken, hoe je je cookievoorkeuren aanpast an ons cookiebeleid.

Waar staat het cookiebeleid?

In het cookiebeleid willen wij je informeren over welke cookies we gebruiken en waarom we dit doen. We leggen je ook uit hoe je zelf die cookies kan beheren. 

Ons huidig cookiebeleid is online en in onze BASE Shops beschikbaar.

Goed om te weten: je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via de link “Cookievoorkeuren” in de footer (onderaan) de website.